TJÄNSTER

Konsultering

Essnature kan hjälpa er med de flesta frågor och problem som berör miljö- och naturvård, naturturism samt naturbruk. Jag skriver utlåtanden och besvär mot och för olika projekt som berör natur, djur och miljö. Till företagets verksamhetsbild hör även att sköta och anlägga vandringsleder. Jag kan sköta allt från grundläggande planering till tillverkning av spångar och text till informationstavlor tillsammans med mina samarbetspartners. Jag har stor erfarenhet av de mest varierande arbeten inom natur och miljö, allt från att ta vattenprov, utföra provfisken, fånga minkar, planera våtmarker och uppgöra vattenvårdsplaner. essnature är en mycket pålitlig, effektiv, flitig och flexibel samarbetspartner. Timdebiteringen är 45 euro + moms 24 %, vid större projekt alltid enligt offert. En lista över referenser kan fås på begäran. Nedan finns några exempel på ämnen som jag har mycket stor erfarenhet av.

ph_konsultation

• Naturskydd
• Jakt- och viltvård
• Utveckling av naturturism
• Hållbar utveckling
• Överlevnad – och vildmarksteknik
• Forntida teknik
• Planering och byggande av vandringsleder
• Skötsel och restaurering av livsmiljöer och vattendrag
• Viltvårdsplanering
• Provkräftning och undersökningar kring kräfta