PALVELUT

Luontoselvitys

Essnaturella on yli 15 vuotta kokemusta luontoselvitysten tekemisestä, sekä lajikohtaisista selvityksistä että yleispiirteisistä luontoselvityksistä kuntien ja kaupunkien kaavasuunnittelun pohjaksi. Olen tehnyt pitkälti yli 100 pientä ja suurta selvitystä kaikkialla Suomessa. Myös yksityiset maanomistajat ja yritykset ottavat yhteyttä minuun kun ne haluavat tehdä ranta- tai asemakaavoja sekä erilaisissa rakennushankeissa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA). Tavallinen luontoselvitys käsittää useimmiten kasvillisuuden, luontotyyppien sekä liito-oravaselvitykset. Asemakaava- hankkeessa vaaditaan useimmiten myös lintu- ja lepakkoselvitykset. Voin suorittaa kaikki nämä erilaiset selvitykset. Kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin jo ennen suunnittelun aloittamista koska useimmat selvitykset voidaan tehdä vain tietyillä ajoilla vuodessa. Minulla on erityisen paljon kokemusta kasvillisuuden, luontotyyppien, lintujen sekä liito-oravaselvityksistä sekä paljon kokemusta ratkaista vaikeita tilanteita liito-oravan suojelussa.

Tuntiveloitushinta on 38 euroa (+alv 24%), suurissa hankkeissa aina tarjouksen mukaan. Luettelo referenssistä ja tehdyistä selvityksistä saa pyydättäessä.

ph_naturinventering

Alla voit nähdä milloin erilaiset luontoselvitykset voidaan suorittaa

Kasvit 1.6-30.8
Luontotyyppi 1.5-30.9 (Koko vuosi)
Lepakko 1.5-15.9
Liito-orava 1.4-31.5 (Koko vuosi)
Linnut 15.5-15.6
Saukko 1.1-10.3
Viitasammakko 20.4-15.5