BLOGG

Datum: 25.09.2015

Paddling längs Purmo å

På torsdagen paddlade jag Purmo södra å från Vilobacka i Överpurmo till Stinasholmarna i Lillby. Paddlingen gjordes för att undersöka ån inför ett projekt som jag håller på med, men samtidigt var det ett bra tillfälle att rekognisera ån för fortsatta färder. Jag skäms att säga det, men det var första gången som jag paddlade ån trots att den ligger så nära min hemtrakt. Purmo å kom att överraska mig positivt. Färden startade vid den stora parkeringen i Vilobacka i Överpurmo. Det är något svårt att få i kanoterna i vattnet eftersom stränderna är rätt branta, men till sist var jag iväg. De första kilometrarna flyter ån snabbt fram och den är väldigt smal och grund en god bit framåt. Några små forsar passeras före Långgrävsbacka, men mestadels flyter ån relativt snabbt framåt. Jag passade på att paddla ån nu efter förra veckans regn. Detta var ett lyckat drag och alla forsar passerades utan problem. Vid Ede kommer så de första större forsarna, Edeforsen och Pittersforsen. Efter att ha rekogniserat forsarna från landbacken bestämde jag mig för ett försök. Det gick helt utan problem, men så var jag också ensam i kanoten och gick ner på knä mitt i kanoten. Det skall nog vara riktigt illa om man skall fastna i forsen då. Detta område av ån i Ede är mycket vackert och tillsammans med Långforsen i Lillby turens absoluta höjdpunkter. Från Ede framåt blir det åter igen en lång färd utan forsar nere i den djupa åfåran. Stränderna är rätt branta och höga och detta gör att vyerna blir något begränsade. Man ser helt enkelt inte vad som finns uppe på landbacken från ån. Långforsen passeras utan problem liksom forsen under åbron i Härmälä, Lillby. Det bruna och mörka vattnet gör att det är svårt att se stenarna, men det gick oväntat bra ändå. Vid Laikosk och den gamla vetekvarnen finns dock en betongdamm som inte kan passeras utan kanoterna får dras förbi på land. I övrigt fanns det endast två träd som fallit över ån och dämde upp ån. Dessa kunde dock med möda passeras utan att man hamnade och dra upp kanoten. Strax före Stinasholmarna tog jag upp kanoterna efter en över 15 km lång färd som tagit nästan 6 timmar i anspråk. Dock paddlade jag inte aktivt hela tiden utan gjorde en del undersökningar också. Som sagt ån överraskade mig mycket positivt och vissa avsnitt är riktigt bra för paddling vid högvatten. Eventuellt tar jag nästa gång med någon grupp hit på paddling.

På två ställen låg stora träd över ån

På två ställen låg stora träd över ån

 

Purmo ås stränder är branta och ställvis har de eroderat kraftigt

Purmo ås stränder är branta och ställvis har de eroderat kraftigt

Typisk vy längs Purmo å. Bilden från Långgrävsbacka.

Typisk vy längs Purmo å. Bilden från Långgrävsbacka.

Den långa och vackra Långforsen i närheten av Lillby.

Den långa och vackra Långforsen i närheten av Lillby.