BLOGG

Datum: 18.08.2015

Fjällvandring i Sareks utkanter

Padjelantaleden var våt och gyttjig ställvis

Padjelantaleden var ställvis våt och gyttjig

 

Under en solig dag fick vi se in i det storslagna Sarek

Under en solig dag fick vi se in i det storslagna Sarek

Årets fjällvandring blev en annorlunda upplevelse där vildmarken i Sarek visade upp sin mest krävande sida. En stor de av turen fick planeras om och förläggas till utkanterna av Sarek av flera olika orsaker. Redan vid ankomsten till Kvikkjokk lördagen den 1.8 kom första bakslaget. Vi hade tänkt åka iväg med helikopter till Staloluokta redan samma kväll, men låg och tät dimma gjorde att helikoptern fick vända om. Vi bokade därför några stugor vid Årrenjarka stugby och tänkte åka iväg följande morgon. Även nästa morgon fanns det låg dimma längs rutten, men genom att köra en omväg via Sareks dalgångar lyckades piloten föra oss sist och slutligen till Staloluokta. Vid middagstiden var vi så klara att starta vår vandring österut mot Sarek. Redan efter ett par kilometer var många genomvåta då det regnade kraftigt och slyet kring en igenvuxen stig var genomvåt. Dimman tätnade allt eftersom och regnet fortsatte. Efter en mödosam vandring och ett större vad var vi trötta och valde att slå läger i närheten av sjön Alajavrre. Exakt var vi befann oss visste vi inte riktigt på grund av den dåliga sikten. Under natten fortsatte regnet och på morgonen vaknade vi till en ännu tätare dimma och mycket fuktiga förhållanden. Efter en kort vandring fick vi fast oss på kartan och kunde gå norr om sjön Alajavrre som ännu låg nästan helt istäckt. På norrsluttningen fanns också rikligt med snö. Hela denna dag låg dimman tät och regn kom stundtals. Allt detta gjorde att vår vandring gick trögt och efter 2 dagar hade vi endast gått knappt 20 km. Andra natten slog vi läger nära Alkavare kapell. Följande morgon såg ut att bjuda på fortsatt dimma, men vid middagstiden klarnade det upp och vi kom att få en superfin dag med strålande solsken, lite vind och helt perfekta förhållanden för vandring. Vaden fortsatte dock att vara mycket krävande på grund av högt vattenstånd och namnlösa jåkkar som annars inte behöver vadas utgjorde nu ordentliga prövningar för vårt gäng på 13 personer. På eftermiddagen den tredje dagen fick jag slutligen ta det mycket svåra och tråkiga beslutet att inte vandra in med gruppen i Sarek. På grund av de rådande förhållandena och vår tidtabell skulle Sarek ha blivit för tufft i år och det kunde ha inneburit en säkerhetsrisk att ta sig in Sarek. Till saken hörde att en vandrare fått problem med överansträngda knän och var hur som helst på väg till Tarraluoppal stugorna i Padjelanta för helikoptertransport hem. Vi valde att följa honom ner till Tarraluoppal, vilket blev en mycket bra vandring i lättvandrad terräng och fint väder. Vi fick se de imponerande fjällen i Sarek torna upp sig i Öster. Resterande tre dagar gick vi sedan Padjelantaleden söderut till Kvikkjokk. Fjärde dagen gick vi från Tarraluoppal till Sammarlappastugan och sedan femte dagen vidare till Njunjes för att den sista och sjätte dagen ta oss vidare Kvikkjokk efter en båtskjuts den sista biten. Den södra delen av Padjelantaleden går mestadels nere i fjällbjörkskogen, vilket är trevligt en kortare bit men då hela leden går i skogen blir det lite tråkigt och vyerna blir mycket begränsade. Trots små guldkorn längs vägen, kanske främst kring Njunjes, måste det sägas att jag nog inte rekommenderar den södra delen av Padjelantaleden åt någon fjällvandrare. Det finns så många andra finare ställen man kan besöka i fjällen. Både guiden och hela gruppen hade kanske också lite svårt att ställa om tankarna efter besvikelsen med Sarek. Alla var dock införstådda med mitt beslut att inte vandra in i Sarek och orsakerna därtill. Sarek är inte att leka med och är förhållandena dåliga kan man tvingas både ha en plan B och C. För oss blev det denna gång plan E som förverkligades då alla andra alternativ hade inneburit för stora risker. Vi får lov att ta nya tag något annat år.

Paus vid Alajavrri. Sjön är ännu i augusti istäckt

Paus vid Alajavrri. Sjön var ännu i augusti istäckt

Mycket mygg fanns det i år ner i fjällbjörkskogen

Mycket mygg fanns det i år nere i fjällbjörkskogen

Att ta sig över jåkkarna blev en prövning i det iskalla vädret och vattnet.

Att ta sig över jåkkarna blev en prövning i det iskalla vädret och vattnet.

Provisoriska broar fanns utlagda över vissa jåkkar i Padjelanta.

Provisoriska broar fanns utlagda över vissa jåkkar i Padjelanta.