OM

Naturföretagaren berättar!

Jag är född, uppvuxen och bosatt i Esse, en liten by på den österbottniska slätten där avståndet till skogen och ån aldrig varit långt. Redan som barn tillbringade jag mest tid i skogen och intresset för naturen har aldrig avtagit ens under ungdomsåren utan är nu starkare än någonsin. Intresset för naturen vaknade mycket tack vare sporrande föräldrar och en farmor som tog med mig på otaliga fiske- och upptäcktsfärder i naturen. Studier i biologi föll sig naturligt efter gymnasiet och militärtjänstgöring, men livet i ”storstaden” Åbo blev mycket svår för naturens son och efter att ha avlagt magisterexamen i biologi 2003 for flyttlasset tillbaka till naturen och till mitt Esse. I planerna fanns att starta mitt egna naturföretag enligt det koncept som utformats under otaliga sömnlösa kvällar och nätter med planering i studiebostaden.

essnature grundades 2004 utan hjälp och ekonomiskt stöd från någon instans. Från och med detta år har jag gått helt min egen väg i livet. För att ytterligare bredda min kunskap fortsatte jag att studera på sidan om jobbet med att bygga upp företaget. Under de följande åren avlade jag bl.a. examen som överlevnadsinstruktör 2006, gick en treårig viltvårdskurs 2005-2008 samt studerade till naturföretagare i södra Finland 2003-2006. Den största och viktigaste kunskapen har jag dock fått genom att själv tillbringa 365 dagar om året i naturen. På 1990-talet bokförde jag över 150 fiskedagar per år, något år har jag haft närmare 100 nätter i tält och under senare år har jag haft närmare 100 jaktdagar i året. Övriga dagar ägnas åt paddling, fågelskådning, vandringar, bärplockning, naturinventeringar, skogsbruk, o.s.v. En hel dag på kontoret, inomhus är inte min grej!

Under många år har jag levt helt ensam, avsides och mitt ute i naturen på flera olika platser i Esse, där jag levt oberoende av det moderna samhället och så ekologiskt och miljövänligt som möjligt och varit självförsörjande när det gäller de flesta förnödenheter. Detta liv mitt i naturen har jag gett mig enorm självupplevd erfarenhet och lärdomar som du inte kan läsa dig till från internet. Sedan 2014 är jag lyckligt gift med Natascha och efter att ha bildat familj har en del prioriteringar fått ge vika, men livet som naturföretagare fortsätter.

Essnatures verksamhet och kontor finns mitt ute i ödemarken vid Sollidens vildmarkscenter vid Huvudsjön, i Lappfors och bedrivs utan elanslutning och centralvärme samt 4 kilometer från närmsta granne. Fortsättningsvis bor hela familjen också långa stunder ute vid Huvudsjön. Som naturföretagare lever jag av och med naturen året om.

Naturföretagare Mattias Kanckos